×
Send Data to your mobile

Logo-image

Devi Kripa Ayurveda Hospital

Dhanwantari Nagar,C N Puram Post,Mattumantha

Phone : 9447526161

Website : www.devikripaayurvedahospital.com

Email : drmksnair@gmail.com

Keyword : Ayurvedic Hospitals

Logo-image

Narayana Vaidyers Ayurveda Chikitsa

Chitttilanchery,Palakkad

Phone : 04922-243284

Website : www.narayanaayurveda.com

Email : m.aerat@gmail.com

Keyword : Medicines

Logo-image

Keraleeya Ayurveda Samajam

Sithara Bldg,Near Manjakulam Palli, Palakkad

Phone : 0491-2500528

Website : www.samajam.org

Email : kasamajam@gmail.com

Keyword : Ayurvedic Hospitals,Ayurveda

Logo-image

Shankarasramam Ayurveda Clinic

Behind SBI ,Pirivusala,Palakkad

Phone : 9633513108

Email : rdheerajn@gmail.com

Keyword : Ayurvedic Hospitals

Logo-image

Dr Aravindakshan P

Devikrishna,Ambattupalayam,Chittur

Phone : 9447216044

Email : aravindpullanikat@yahoo.com

Keyword : Ayurvedic Hospitals

I want to place an advertisement